Ths. Nguyễn Thị Hạ

Điều phối viên

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hạ là điều phối viên của dự án cộng đồng của  Chi hội Tâm Lý ứng dụng – Giáo Dục cộng đồng – Hoa Súng.

Cô nhận bằng thạc sĩ tâm lý học lâm sàng tại Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2019. Nhận bằng cử nhân Tâm lý học Tham vấn tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2017.

Cô tham gia các khóa học nâng cao kiến thức: Khóa tập huấn tham vấn tâm lý cho cộng đồng LGBT+ của TS. Nguyễn Bá Đạt; Tập huấn trị liệu nhận thức hành vi của Ths. Đoàn Thị Hương; Khủng hoảng tâm lý cá nhân của TS. Đặng Hoàng Ngân; Chữa lành mối quan hệ của TS. Đặng Hoàng Ngân; Tập huấn kỹ năng xác định vấn đề trong tham vấn tâm lý cho trẻ em bị xâm hại của GS. Trần Thị Minh Đức; Tập huấn hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về sang chấn của Ths. Tô Thị Hạnh; Tập huấn chuyên đề tâm thần học người già và điều trị can thiệp trong tâm thần học tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viên Bạch Mai.

Từng làm việc tại tổ chức Nhà Bình Yên  thuộc Trung ương Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2020. Cô từng là cộng tác viên dự án cộng đồng “Một giờ lắng nghe” thuộc tổ hợp dự án PSYHUB từ năm 2017 đến năm 2019.

Hiện nay, cô là điều phối viên dự án cộng đồng của Chi hội Tâm lý ứng dụng – Giáo dục cộng đồng – Hoa Súng.

Cô có kinh nghiệm làm việc với nhóm đối tượng vị thành niên và người trưởng thành gặp khó khăn trong mối quan hệ gắn bó, kết nối với bản thân, các rối loạn stress, rối loạn trầm cảm.

Mike Lloyd

UI Designer Yahoo

Kirstin W. Everton

Graphic Designer, Apple

Andy Guscott

Developer, Google

#image_746399869 { width: 100%; } Ths. Nguyễn Thị Hạ Điều phối viên Thạc sĩ Nguyễn Thị Hạ là điều phối viên của dự án cộng đồng của  Chi hội Tâm Lý ứng dụng - Giáo Dục cộng đồng - Hoa Súng. Cô nhận bằng thạc sĩ tâm lý học lâm sàng tại Khoa Tâm lý [...]