Thạc sĩ Lê Thị Minh Tâm là chi hội trưởng của Chi hội Tâm Lý ứng dụng – Giáo Dục cộng đồng – Hoa Súng. Cô nhận bằng thạc sĩ Khoa học Xã hội về Sức Khoẻ, tại đại Học Mahidol Thái Lan năm 2008, nhận chứng Nhận Các khóa Học về  Hành Vi Sức Khoẻ, Tham Vấn Tâm Lý   tại Khoa Tâm Lý, Đại Học Nebraska, Mỹ năm 2007. Nhận bằng cử nhân tâm lý- Giáo Dục tại Khoa Tâm Lý, Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2001.  Nhận chứng nhận nhà thực hành Ngôn Ngữ Thần Kinh cao cấp năm 2011-2012 tại Singapore

ThS. Lê Thị Minh Tâm là cựu sinh viên chương trình IFP (Chương trình học bổng quốc tế) Việt Nam. Cô nhận học bổng cho chương trình học sau đại học tại Thái Lan và Mỹ

Từng giảng dạy tại Khoa tâm lý và Khoa công tác xã hội, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM từ 2008 đến 2013, và là cựu trưởng bộ phận tham vấn tâm lý của trung tâm tham vấn tâm lý và thực hành công tác xã hội, Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM

Hiện nay, cô  là nhà tham vấn tâm lý tại Đại Học RMIT Việt Nam, với kinh nghiệm hơn 18 năm làm việc trong lĩnh vực tham vấn tâm lý. Làm việc với đa dạng đối tượng và vấn đề.

Ngoài ra cô còn có kinh nghiệm tham vấn và huấn luyện trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản và tính dục,  tâm lý sức khoẻ, sức khoẻ tinh thần, tham vấn tâm lý, công tác xã hội.

Tác giả sách chuyên môn: Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết và Thực Hành (2013) nhà xuất bản Thời Đại; Sổ tay dành cho chuyên viên tâm lý (2020). Cuốn sách và sổ tay ra đời trong nỗ lực tìm kiếm và cung cấp kiến thức và công cụ thực hành cho sinh viên tâm lý và đồng nghiệp

Thạc sĩ Lê Thị Minh Tâm được huấn luyện chuyên môn tại Việt Nam, Thái Lan, Mỹ và Singapore, là người làm tham vấn và trị liệu tâm lý được hỗ trợ giám sát chuyên môn chuyên nghiệp và cung cấp giám sát cho các đồng nghiệp trẻ.

Thạc sĩ Lê Thị Minh Tâm là chi hội trưởng của Chi hội Tâm Lý ứng dụng – Giáo Dục cộng đồng – Hoa Súng. Cô nhận bằng thạc sĩ Khoa học Xã hội về Sức Khoẻ, tại đại Học Mahidol Thái Lan năm 2008, nhận chứng Nhận Các khóa Học về  Hành Vi Sức […]