#gap-821481739 { padding-top: 30px; } Th.S Trần Anh Vũ Thành viên Giảng viên tâm lý Đại Học Hoa Sen Đồng sáng lập Công Ty Tham Vấn Tâm Lý Giang Vũ #text-box-1687491624 { width: 96%; } #text-box-1687491624 .text { font-size: 100%; } #banner-1316971474 { padding-top: 400px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); } #banner-1025789170 { padding-top: 400px; [...]