Chi hội Tâm lý Ứng dụng – Giáo dục cộng đồng – Hoa súng trực thuộc Hội Tâm Lý – Giáo Dục TP.HCM

Sứ mệnh: Tạo môi trường phát triển chuyên môn và kết nối các hỗ trợ viên, những người đang thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe tâm lý cộng đồng  thông qua đó tạo dựng cộng đồng các hỗ trợ viên chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ cho Xã hội, từ đó góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh về đời sống tinh thần.

Giá trị cốt lõi của tổ chức

công tác chuyên môn

Chương trình đang thực hiện

Liên hệ với chúng tôi

Chi hội Tâm lý Hoa Súng sẵn sáng để hỗ trợ bạn về những vấn đề tâm lý bạn gặp phải, tham vấn và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất dành cho bạn.

    Tin Tức và kiến thức